Updates rondom het coronavirus

Om de veiligheid van bezoekers en exposanten die deelnemen aan New People's Business te garanderen houden wij u op de hoogte van de laatste updates rondom het coronavirus.

05-01-2021: New People's Business wordt verplaatst naar januari 2022

Na goed overleg met het Comité van Aanbeveling is besloten New People’s Business, wegens de coronacrisis, te verplaatsen naar januari 2022. Als organisatie nemen wij liever het zekere voor het onzekere. Met dit besluit zijn wij ervan overtuigd de deelnemers en bezoekers te kunnen geven waar het hoogstaande netwerkevenement voor staat.

Indien u al een standreservering heeft gemaakt hoeft u zich geen zorgen te maken. Alle overeenkomsten die gemaakt zijn met de organisatie blijven van kracht.

Totdat anders bekend wordt, zullen we op verschillende manieren extra maatregelen treffen en bezoekersstromen controleren, zodat het voor bezoekers en exposanten te allen tijden mogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Onderstaand vindt u een overzicht van alle maatrelegelen die de organisatie DARE EVENTS zal treffen:

  • Online inschrijving: het bezoeken van New People's Business 2022 is alleen mogelijk op basis van (online) inschrijving vooraf bij de organisatie. Voor het evenement werken wij hierbij met tijdvakken. Het aantal gasten per tijdvak is gelimiteerd op basis van beschikbare capaciteit.

  • Eenrichtingsverkeer: bij de entrees en op de beursvloer wordt eenrichtingsverkeer ingesteld door middel van signing en looppaden.

  • Protocollen: bij de entree wordt iedereen gewezen op de protocollen, huisregels en de gezondheidscheck. Mensen met gezondheidsklachten zullen wij verzoeken om naar huis te gaan.

  • Vier meter breed: tijdens bijeenkomsten zijn de gangpaden extra breed (4 meter) en worden de looppaden duidelijk aangegeven.

  • Verplicht: exposanten worden verplicht hun stand zo in te richten dat het houden van de minimale afstand van 1,5 meter gewaarborgd is. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het brancheprotocol van EventPlatform.

  • Desinfectiemateriaal: op verschillende plekken is er materiaal om te desinfecteren  beschikbaar.

  • Extra ingezet: er wordt extra schoonmaak ingezet door VLS Schoonmaak Services om contactoppervlakken frequent te reinigen.

  • Toiletvoorzieningen: bij de sanitaire voorzieningen worden verschillende maatregelen getroffen zoals: maximaal aantal personen per ruimte, extra schoonmaak, eventueel extra mobiele toiletvoorzieningen en de beschikbaarheid van desinfectiemiddel.

  • Horeca Services: voor de horecapunten hebben we aangepaste regels opgesteld om hygiëne en 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

Veelgestelde vragen

Kan de organisatie DARE EVENTS nog wel dezelfde kwaliteit en beleving garanderen met alle maatregelen die komen kijken bij een 1,5 meter beurs?
Het aangepaste concept is voor iedereen nieuw. Maar in nauwe samenwerking met onze klanten, exposanten en andere stakeholders, zijn wij ervan overtuigd dat we ook met deze aanpassingen waardevolle ontmoetingen kunnen creëren waarbij ieders gezondheid voorop staat en mensen en merken de aandacht krijgen die ze verdienen. Doordat bezoekers ingedeeld worden in tijdvakken krijgt iedereen de tijd en ruimte om op een veilige manier met elkaar in gesprek te gaan.

Kunnen er minder exposanten deelnemen nu de beurzen ruimer opgezet worden?
Dit zal afhankelijk zijn van de inschrijvingen van exposanten het soort event en de beschikbare capaciteit binnen de
Van Nellefabriek Rotterdam.

Uit een aantal onderzoeken blijkt dat goede ventilatie de verspreiding van het coronavirus mogelijk kan verminderen. Hoe gaat de Van Nellefabriek hiermee om?
Voor alle maatregelen die wij treffen geldt dat we het advies van het RIVM volgen. Het RIVM adviseert op dit moment niet dat ventilatiesystemen aangepast moeten worden.

Hoe waarborgt de organisatie de 1,5 meter tijdens de op- en afbouw van bijeenkomsten?
Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt een draaiboek opgesteld dat gedeeld wordt met alle betrokken leveranciers. Dit draaiboek bevat regels en richtlijnen die ervoor zorgen dat de veiligheid van alle betrokkenen ook tijdens de op- en afbouw gewaarborgd kan worden. Hierbij hanteren wij als basis de protocollen uit de bouwsector ‘Veilig samen doorwerken’.

Hoe zorgt de organisatie ervoor dat alle bezoekers van het beurs- event en congrescentrum zich ook daadwerkelijk aan de regels houden?
Voorafgaand aan en tijdens bijeenkomsten wordt actief met medewerkers en gasten gecommuniceerd over de genomen maatregelen. Hiervoor zetten we verschillende (communicatie)middelen in. Ook worden de medewerkwerkers extra getraind om bezoekers en exposanten op een vriendelijke manier te wijzen op het naleven van de regels. Zowel voor aanvang als tijdens het event wordt de bezoekers de gezondheidscheck voorgelegd die leidend is voor het advies om het event bij te wonen danwel thuis te blijven.

Welke beurzen, congressen en events gaan er plaatsvinden volgens het nieuwe concept?
Bekijk de agenda van Expovisie voor een actueel overzicht van de beurzen en events die in januari 2022 plaatsvinden.

Welke maatregelen nemen jullie rondom parkeren om de veiligheid van de bezoekers ook daar te garanderen?
We zetten verkeersregelaars in om ervoor te zorgen dat bezoekers zo dicht mogelijk bij de entree van de betreffende bijeenkomst kunnen parkeren. Daarnaast  adviseren we om vooraf een parkeerplaats te reserveren zodat er op kenteken in- en uitgereden kan worden en bezoekers niet naar een parkeerautomaat hoeven.